Scuola Leonardo da Vinci - Scuola di lingua italiana in Italia

Szkoła języka włoskiego "Szkoła Leonardo da Vinci®"

Nauka języka włoskiego we Włoszech: we Florencji, Mediolanie, Rzymie i Sienie.
Oficjalne upoważnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej we Włoszech.

Scuola Leonardo da Vinci ®

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zawarcie umowy
Formularz musi zostać bezpośrednio przesłany do centrum szkoły, w której zdecydowano się odbyć kurs. Minimalny wiek uczestnika wynosi 16 lat. Zawarcie kontraktu następuje w momencie, gdy szkoła potwierdzi rejestrację. Potwierdzenie zostanie wysłane w najkrótszym możliwym czasie

2. Płatność
2.1. Jeżeli wymagane jest posiadanie wizy, w pierwszej kolejności należy udać się do najbliższej ambasady lub włoskiego konsulatu   w celu sprawdzenia wymaganych dokumentów.
Po ustaleniu warunków nałożonych przez ambasadę lub konsulat, należy dokonać rejestracji. Wraz z rejestracją student jest zobowiazany do wpłacenia należnej kwoty za kurs oraz wpisowe.
Po otrzymaniu potwierdzenia i weryfikacji zapłaty, zostanie wysłane przez nas potwierdzenie rejestracji. Niniejszy dokument spełnia jeden z warunków otrzymania wizy.

2.2. Wszystkie płatności muszą zostać dokonane za pomocą karty kredytowej (Patrz Formularz Rejestracyjny) poprzez międzynarodową pocztę lub realizację czeku zagranicznego banku (czek w euro) wysłany bezpośrednio do siedziby szkoły, która została wybrana jako miejsce odbywania kursu. Jeżeli płatność zostaje dokonana za pomocą przelewu bankowego, koszty przelewu są nałożone na rachunek studenta (ok. 25 euro).

2.3. Przed rozpoczęciem kursu, należy okazać pokwitowanie jako dowód dokonanej płatności.

2.4. W celu zarezerwowania zakwaterowania wymagane jest podanie numeru karty kredytowej jako gwarancji.

2.5. Zakwaterowanie musi być dostosowane do terminu przyjazdu do Włoch. Płatność należy uregulować w całości gotówką lub za pomocą czeku podróżniczego.

3. Świadczenia
Świadczenia przewidziane w umowie są zawarte w broszurze i cenniku. Każde inne ustalenie musi zostać potwierdzone pisemnie.

4. Anulowanie
4.1. Prośba o anulowanie musi zostać przesłana do szkoły w postaci listu poleconego, telegramu, faxu lub emaila.

4.2. Jeżeli rezygnacja następuje po 21 dniach od dnia rozpoczęcia kursu, szkoła zwraca wynoszącą różnicę z wyjątkiem kwoty wpisowego, które będzie ważne w przypadku ponownego wykupienia kursu i przez 12 kolejnych miesięcy od daty zapisania się na kurs o dacie początkowej.

4.3. Jeżeli rezygnacja następuje do 15 dni od dnia rozpoczęcia kursu, szkoła zatrzymuje opłatę za wpisowe, jeden tydzień kursu oraz zakwaterowanie. Do tego czasu szkoła wyraża zgodę na zapisanie innej osoby w ramach zamiany. W takim przypadku osoba zapisująca się na kurs ponosi koszt 45 euro.

4.4. W przypadku, gdy rezygnacja następuje w dalszym terminie, szkoła zatrzymuje pobraną kwotę za: zapisanie się na kurs, dwa tygodnie kursu oraz dwa tygodnie zakwaterowania.

4.5. W przypadku, gdy rezygnacja następuje po dacie rozpoczęcia kursu, całkowita kwota zostaje utracona i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

4.6. Kursy rozpoczynają się w terminie wyznaczonym przez szkołę. Nie uwzględnia się zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy studenci rozpoczynają kurs z opóźnieniem, decydują się zakończyć kurs wcześniej, bądź nie byli obecni na zajęciach.

5. Kursy
Kursy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub popołudniowych. Zajęcia nie odbywają się w święta. Koszty za dni świąteczne nie są zwracane.

6. Zakwaterowanie
6.1. W przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić zakwaterowania, jest zobowiązana do zaproponowania alternatywnego rozwiązania. Zakwaterowanie jest dostępne od niedzieli wieczorem, przed rozpoczęciem zajęć w poniedziałek do południa w sobotę po zakończeniu kursu. Terminy przyjazdu i wyjazdu muszą być potwierdzone pisemnie. Szkoła działa jako pośrednik pomiędzy studentami a właścicielami mieszkań i nie jest odpowiedzialna za relacje pomiędzy nimi.

6.2. W celu dokonania rezerwacji wymagane jest podanie numeru karty kredytowej jako gwarancji.

6.3. W przypadku wyboru tego typu zakwaterowania, należy wpłacić depozyt w postaci 100 euro w celu odebrania kluczy do mieszkania. Depozyt musi być wpłacony w postaci gotówki w dniu przyjazdu i zostanie zwrócony w dniu wyjazdu pod warunkiem, że nie zostanie odnotowana żadna szkoda.

7. Ubezpieczenie
7.1. Nasi studenci są ubezpieczeni od wypadku w drodze do szkoły (na godzinę przed rozpoczęciem kursu i godzinę po jego zakończeniu), podczas lekcji oraz dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę.

7.2. Uczniowie nie są ubezpieczeni na wypadek choroby, wypadku, kradzieży lub utraty osobistych rzeczy na terenie naszych szkół czy miejsca zakwaterowania. W takich przypadkach zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

7.3. Podczas pobytu we Włoszech, należy ubezpieczyć się od chorób i wypadków. Obywatele europejscy mają prawo do otrzymania bezpłatnej opieki medycznej we Włoszech, jeśli posiadają Europejską Kartę Ubezpieczeniową E111, którą należy odebrać przed wyjazdem do Włoch w Centrum Ubezpieczeń Socjalnych w państwie, z którego dana osoba pochodzi. Uczniowie spoza Unii Europejskiej muszą skontaktować się z odpowiednimi władzami państwa w celu uzyskania informacji dotyczącej ubezpieczenia w trakcie pobytu poza granicami kraju. Jeśli ich ubezpieczenie tego nie pokrywa, są zobowiązani do podpisania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu we Włoszech

7.4. Ponadto, radzimy ubezpieczyć się od braku zwrotu opłat dokonanych w naszej szkole w przypadku opóźnienia, anulowania, braku kursów lub wcześniejszego wyjazdu.

8. Wiza
Dla obywateli Europy Zachodniej nie ma konieczności posiadania wizy w celu przebywania na terytorium Włoch jeśli ich pobyt nie przekracza 90 dni.
Natomiast obywatele innych państw muszą  skontaktować się z włoska Ambasadą lub najbliższym Konsulatem w celu zweryfikowania i załatwienia szczegółów pozwalających na pobyt we Włoszech   Uczniowie są odpowiedzialni za wszelkie koszty związane z wizą.
Przypomina się, że obywatele pochodzący z państw, w których wiza jest wymagana muszą skontaktować się z wybraną szkołą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

9. Prywatność
Uczeń zezwala szkole Leonardo da Vinci do przetrzymywania swoich danych osobowych w bazie danych szkoły do celów administracyjnych zgłoszonych podczas procesu rejestracji. Student może otrzymać dodatkowe informacje, ogłoszenia lub powiadomienia o promocji w naszej szkole. W każdym momecie i zgodnie z prawem włoskim (art.13, 675/96) uczeń może wnioskować, by jego dane osobowe zostały usunięte z bazy danych szkoły.

10. Zdjęcia i filmy wideo
Szkoła, do celów promocyjnych, zastrzega sobie prawo do użycia zdjęć oraz filmów wideo, które zostały wykonane podczas odbywającego się kursu lub dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. Jeżeli uczeń nie wyraża zgody na publikowanie tego typu materiałów, proszony jest o kontakt ze szkołą w ciągu miesiąca od daty zrobienia zdjęcia/nakręcenia filmu wideo. Materiał nie posiada wartości handlowej.

11. Zmiana programowa kursu lib cennika
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursów i cennika.

12. Przyjęcie warunków
Poprzez podpisanie formularza lub innego dokumentu spisanego podczas procesu rejestracji, uczeń akceptuje ”Ogólne Warunki Uczestnictwa”.

Jesteś tutaj: Home Info OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA