Olasz nyelvtanulás Olaszországban - www.scuolaleonardo.com/hu/ 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI ® - OLASZ NYELVISKOLA

Olasz nyelvtanulás Olaszországban Firenze - Milánó - Róma - Turin - Viareggio

Az Olasz Oktatási Minisztérium által akkreditált oktatási intézmény

Olasz nyelvtanfolyamok a Leonardo da Vinci nyelviskolában
Poland Italian Language School in Italy. Learn italian in Italy with Scuola Leonardo da Vinci Italienisch Sprachschulen Curso de idioma Italiano Estudar italiano no exterior italiensk sprogskole Italiaanse cursus in Italië met de Italiaanse taalschool Leonardo da Vinci Ryugakuitalia
Scuola di italiano per stranieri Jazykove pobyty italie Italy Yuhak Italian Italyada italyanca Ecole de langue italienne Курси Італійської мови для іноземців у Італії зі школою Леонардо да Вінчі

OKTATÁSI MÓDSZERÜNK

NYELVI SZINTEK | NYELVVIZSGÁK ÉS BIZONYÍTVÁNYOK


OKTATÁSI MÓDSZERÜNK

Oktatási módszerünk figyelembe veszi a modern oktatási elveket és az "Európa Tanács idegennyelv-tanításának fogalmára", valamint az Olasz Nyelvi Akadémia (AIL) irányelveire hagyatkozik.

A Leonardo da Vinci iskolák a kommunikációs szemléletű módszer hívei: bármilyen szintről is legyen szó, már az első órától kezdve kizárólag olasz nyelven folyik a komunikáció. Különös hangsúlyt fektetünk a beszélt nyelvre. Az, hogy ragaszkodunk a verbális kommunikáció folyamatos használatához, lehetővé teszi, hogy természetes módon tanuljatok olaszul, könnyedén ötvözve elméletet és gyakorlatot, a gyors és magabiztos fejlődés érdekében. Arra bátorítunk benneteket, hogy valódi szituációkban gyakoroljátok az olasz nyelvet, tanáraitokkal és más hallgatókkal, párban vagy csoportban. Haladó tanfolyamainkon az írásbeli kifejezésnek is nagyobb szerep jut.

Tanáraink olyan szakemberek, akik az olasz mint idegen nyelv oktatására szakosodtak. Többségük nyelvészetet és olasz irodalmat tanult.

Oktatási anyagunkat nagy részben iskolánk fejlesztette ki a hallgatói igényeknek megfelelően, és folyamatosan igazítjuk az idegennyelv-oktatás területén folytatott kutatások eredményeihez.

Ami iskolánkat illeti, úgy gondoljuk, hogy az olasz tanulás nemcsak nyelvtan és szókincs tanulásból áll. Szeretnénk, hogy hallgatóink minél jobban megismerjék az olasz életmódot és mentalitást. Ezért kínálunk a nyelvtanfolyamokon túl számos iskolán kívüli programot.

AZ ELSŐ NAP

A tanfolyam első napján egy nyelvi teszttel és egy beszélgetéssel mérjük fel nyelvtudásotokat.

A kezdők részt vesznek majd egy órán, ahol látni szeretnénk, hogy ki a teljesen kezdő és kinek van már egy kevés nyelvismerete, így szeretnénk őket beosztani a megfelelő kezdő csoportba.

NYELVI SZINTEK

Iskoláink hat szinten indítanak tanfolyamot, melyek a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeit követik, amely a Schneider/North-féle értékelésen alapszik.

Livelli di conoscenza della lingua italiana

KER: Közös Európai Referenciakeret nyelvi képesség skálája szerint

S/N = Günther Schneider és Brian North értékelő skálája szerint

TANMENET
(Nyelvi szintnek megfelelő)

 • Intenzív nyelvtantanulás
 • Szókincs fejlesztése
 • Fonetika
 • Mondatképzés és -használat
 • Hallgatás és szövegértés
 • Párbeszéd és komunikáció
 • Szituációs játékok
 • Szólások és kifejezések
 • Gyakorlatok a szóbeli és írásbeli kifejezéshez
 • Olvasás és elemzés
 • Aktuális témához, újságcikkhez kapcsolódó érvelés
 • Szabad társalgás

Tananyag: A tankönyveket és egyéb tananyagokat iskolánk biztosítja, mindazonáltal javasoljuk, hogy saját szótárt hozzatok.
Korhatár: a minimális jelentkezési korhatár 16 év.
Naptár: naptárunkban megtaláljátok a tanfolyamok időpontjait és az olasz ünnepnapokat, amikor nincsen tanítás az iskolában és elmaradnak a kulturális programok.
Látogatási bizonyítvány: minden tanfolyam végén kézhez kaptok egy látogatási bizonyítványt.
Órák: az órák hossza 45 perc.


NYELVVIZSGÁK ÉS BIZONYÍTVÁNYOK
Tanáraink a tanfolyam során nyomon követik nyelvi fejlődéseteket és megbeszélik veletek, melyek azok a területek, ahol hiányosságokat látnak. Minden tanfolyam és szint végén írásbeli teszttel ellenőrizzük, hogy hova jutottatok a fejlődésben.

Iskoláinkban folytatott tanulmányaitokat a következő vizsgákkal (bizonyítványokkal) zárhatjátok:

A Leonardo da Vinci iskola bizonyítványok

Nemzetközi sikerünknek köszönhetően számos külföldi intézmény és vállalat elismeri a "Leonardo da Vinci" bizonyítványokat. Ezek nyelvtudásotoknak és komunikációs képességeiteknek a bizonyítékai.

 • Certificato di Frequenza: látogatási bizonyítvány minden tanfolyam végén;
 • Certificato di Conoscenza: 3. szint után;
 • Diploma di Lingua Italiana: 5. szint után.
Az Olasz Nyelvi Akadémia "Firenze" bizonyítványa
Az Olasz Nyelvi Akadémia (L'Accademia di Lingua Italiana - AIL) azoknak az iskoláknak, intézményeknek és szakembereknek a nemzetközi szervezete, amelyek az olasz mint idegen nyelv oktatásával foglalkoznak. A szervezet tagjai garantálják és elősegítik az olasz nyelv magas színvonalú oktatását. Az Olasz Nyelvi Akadémia kidolgozta az első modern olasz nyelvű bizonyítványt, amely a jelentkezők valódi nyelvtudását jelzi. Iskoláink hivatalos nyelvvizsgaközpontok.

Az Olasz Nyelvi Akadémia a következő "Firenze" nyelvvizsgákat szervezi:
 • DELI - Diploma elementare " Firenze " AIL :
  Alapszint (A1/A2 - N3)* az 1. szint elvégzése után megszerezhető
 • DILI - Diploma intermedio "Firenze" AIL:
  Középszint (B1 - N6)* a 3. szint elvégzése után megszerezehető
 • DILC - Diploma intermedio di commercio "Firenze" AIL:
  Üzleti nyelv - középszint (B1/B2 - N7)* a 3. szint elvégzése után megszerezehető
 • DALI - Diploma avanzato "Firenze" AIL:
  Haladószint (C1 - N9)* a 6. szint elvégzése után megszerezhető
 • DALC - Diploma avanzato di commercio "Firenze" AIL:
  Üzleti nyelv - haladószint (C2 - N10)* a 6. szint elvégzése után megszerezhető
* Közös Európai Referenciakeret és a Schneider - North értékelő skálája alapján (lásd nyelvi szintek).

Egyéb nyelvvizsgák

A Scuola Leonardo da Vinci a következő nyelvvizsgákra is szervez felkészítő tanfolyamot:
 • CELI - Perugia;
 • CILS - Siena;
 • Certificato d'italiano come L2 - Róma.
Bővebb információ